Situace, záměr a cíle

Plánovanou výstavbou IV.železničního koridoru (konkrétně dílčí stavba 4207 Sudoměřice u Tábora - Votice v letech 2013-2016) zanikne současná vlaková stanice Střezimíř. Nová trať povede v přeložce tunelem. Tím by přišel náš region o raritní část dráhy vybudované v letech 1868-1871 (Dráha císaře Františka Josefa) s nejvyšším bodem celé dráhy z Prahy do Vídně (588,747 m.n.m.) právě u historicky cenné staniční budovy Střezimíř (Stupčice) z roku 1894.

zec03

Hlavním cílem občanského sdružení Železnice Česká Sibiř je záchrana unikátní části železniční dráhy se sneseným trakčním vedením, mezi zastávkou Červený Újezd a Mezno (bez napojení na nový koridor) včetně mostů, mostků a propustek, jako i historicky cenného souboru budov železniční stanice Střezimíř.

Dalšími cíli pak zejména jsou:

-          Zprovoznění uvedené opuštěné trati jako turistické železnice s manuálně i motorově poháněnými vozidly. (Drezíny, šlapadla)

zec01

-          Podpora rozvoje turistického ruchu v regionu.

-          Propagace historie a současnosti železniční dopravy.

Podpora rozvoje zájmové činnosti mládeže v souvislosti s turistickou železnicí a muzejnictvím.